Grąžinimo taisyklės

PINIGŲ GRĄŽINIMO TVARKA

·         

Pinigų grąžinimo sąlygos ir tvarka yra nurodomos Organizatoriaus sutartyje, ir Klientas privalo atidžiai susipažinti su minėtomis sąlygomis prieš įsigydamas kelialapį ir pasirašydamas sutartį.

Sumokėtas visas mokestis už Stovyklos kelialapį yra negrąžinamas, jei asmuo, kuriam yra skirtas Stovyklos kelialapis (toliau – Dalyvis) dėl bet kokių priežasčių neatvyko į Stovyklą iš anksto (t.y. likus daugiau nei 7 kalendorinėms dienoms iki Stovyklos pradžios) neperspėjęs Organizatoriaus pagal sutartyje numatytą tvarką. Sumokėtas visas mokestis už Stovyklos kelialapį yra negrąžinamas jei Dalyvis Stovyklos metu savo noru atsisako dalyvauti Stovykloje ar jos veikloje.

Išimtis viso mokėjimo grąžinimui taikoma tik Dalyvio ligos ir traumos, dėl kurių jis negali dalyvauti Stovykloje, atveju. Jeigu Dalyvis negali dalyvauti Stovykloje dėl ligos ar traumos, Organizatoriui turi pateikti tai patvirtinantį išrašą iš medicininių dokumentų ir jam bus grąžinta 85 % nuo sumokėtos pilnos kelialapio sumos pagal su Organizatoriumi pasirašytą sutartį. 15 % nuo sumokėtos pilnos kelialapio sumos pagal su Organizatoriumi pasirašytą sutartį lieka Organizatoriui, siekiant padengti minimalius Organizatoriaus nuostolius, susijusius su Stovyklos organizavimu (įskaitant, bet neapsiribojant, Stovyklos gyvenamųjų ir kitų patalpų nuoma, iš anksto užsakytomis pramogomis, edukacijomis, maitinimu, įsipareigojimais sumokėti už paslaugas Stovyklos instruktoriams, vadovams ir kitos išlaidos) ir nėra grąžinama Klientui, o likusi suma yra grąžinama Klientui.

Didžioji dalis sumokėto viso mokesčio, t.y. 90 % bus grąžinama Klientui tuo atveju, jei Stovyklos numatytu laikotarpiu Lietuvos vyriausybė uždraus Stovyklos veiklą dėl susiklosčiusios COVID - 19 viruso situacijos. 10 % nuo sumokėtos pilnos kelialapio sumos pagal su Organizatoriumi pasirašytą sutartį lieka Organizatoriui, siekiant padengti minimalius Organizatoriaus nuostolius, susijusius su Stovyklos organizavimu (įskaitant, bet neapsiribojant, Stovyklos gyvenamųjų ir kitų patalpų nuoma, iš anksto užsakytomis pramogomis, edukacijomis, maitinimu, įsipareigojimais sumokėti už paslaugas Stovyklos instruktoriams, vadovams ir kitos išlaidos) ir nėra grąžinama Klientui, o likusi suma yra grąžinama Klientui.

Avansinis mokestis už apmokėtą Stovyklos kelialapį yra negrąžinamas, jei Klientas be jokios pateisinamos priežasties pagal su Organizatoriumi pasirašytą Stovyklos sutartį laiku (t.y. iki 2022-06-09) neapmoka likusios kelialapio sumos. Išimtis taikoma tik ligos ir traumos, dėl kurių Dalyvis negali dalyvauti Stovykloje, atveju. Jeigu Dalyvis netikėtai susirgo ir Klientas negalėjo apie tai pranešti laiku ir / arba yra žinoma, kad Dalyvis negalės dalyvauti Stovykloje dėl ligos ar traumos, Organizatoriui turi pateikti tai patvirtinantį išrašą iš medicininių dokumentų ir jam bus grąžinta 65 % nuo sumokėtos avanso sumos pagal su Organizatoriumi pasirašytą sutartį. 35 % nuo sumokėtos avanso sumos pagal su Organizatoriumi pasirašytą sutartį lieka Organizatoriui, siekiant padengti minimalius Organizatoriaus nuostolius, susijusius su Stovyklos organizavimu (įskaitant, bet neapsiribojant, Stovyklos gyvenamųjų ir kitų patalpų nuoma, iš anksto užsakytomis pramogomis, edukacijomis, maitinimu, įsipareigojimais sumokėti už paslaugas Stovyklos instruktoriams, vadovams ir kitos išlaidos) ir nėra grąžinama Klientui, o likusi avanso suma yra grąžinama Klientui.